IFK Stockholm

Summer Camp

IFK Stockholm Summer Camp riktas till barn med eller utan tidigare erfarenhet av fotboll som antingen vill utveckla sin fotboll eller bara gå ner och lira boll med sina vänner under mer ordnade former. Vi delar upp verksamheten i olika åldrar och erbjuder riktade övningar som ska motivera till fortsatt idrottande och medverka till att fler barn får ut mer av sitt idrottande. Vi erbjuder två träningspass per dag ledda av välutbildade vuxna tränare med hjälp av ungdomstränare.

När?

Vecka 33 Måndag - torsdag mellan 11:00-15:00

Pris

200 kronor för boende hos Stockholmshem, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Familjebostäder

Plats

Vårbergs Idrottsplats

Ålder

Pojkar och flickor 6-13 år
Anmälan