Sommaraktiviteter 2021

Vi vill ge de barn och ungdomar som bor hos oss en rolig och spännande sommar. Därför ordnar vi en mängd sommaraktiviteter tillsammans med olika föreningar. Ett bra tillfälle att träffa nya vänner och prova på något nytt. Aktiviteterna passar barn och ungdomar mellan 4-18 år och är du hyresgäst hos Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen eller Stockholmshem får du rabatterat pris på de aktiviteter som inte är gratis.

Se aktiviteter

Med anledning av Coronaviruset

Vi följer myndigheternas rekommendationer och gör vad vi kan för att inte bidra
till smittspridning. På grund av Coronaviruset och den rådande osäkra situationen
i samhället kan ändringar komma att ske inför årets sommaraktiviteter.
Vi uppdaterar sidan löpande.

Om oss

Som kommunala bostadsbolag har vi bland annat uppdraget att medverka till stadens utveckling enligt direktiv från vår gemensamma ägare Stockholm stad.  Genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter till våra hyresgästers barn vill vi stärka trivseln, tryggheten och stoltheten i våra bostadsområden. Vi arbetar för att säkerställa en jämlik fördelning mellan antal flickor och pojkar som deltar. Vi strävar även efter att erbjuda varierade aktiviteter som passar alla. Vi väljer också samarbeten utefter geografisk spridning. Det övergripande målet är att stärka den sociala hållbarheten på lång och kort sikt.